Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným, evidenčním případně orientačním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi objektu.

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let, občana zbaveného způsobilosti nebo s omezenou způsobilostí k právním úkonům hlásí změnu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit i jím pověřený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci.

Při přihlášení trvalého pobytu se předkládá vyplněný přihlašovací lístek (originální tiskopis), platný občanský průkaz, u kterého není oddělena vyznačená část v důsledku již jednou provedené změny trvalého pobytu. Po návratu z ciziny se předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný orgány ČR, po nabytí státního občanství Listina o udělení státního občanství ČR. Dále je potřeba předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad opravňující užívání bytu (nájemní smlouva). Úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Nově je možno na příslušné ohlašovně dle místra trvalého pobytu nahlásit adresu pro doručování, formulář je k dispozici na ohlašovně. Nahlášení adresy pro doručování lze provést i písemně s úředně ověřeným podpisem.

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50,- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Osoby do 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Navazující povinnost - občan je povinen do 15 dní po změně trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu.

29. 2. - 8. 3. 2024

MDŽ 7.3.2024 v zasedací místnosti OÚ od 17 hodin

Úřední deskaZobrazit více

27. 2. - 15. 4. 2024

KÚSK odbor Územního plánování-Veřejná vyhláška-Oznámení

Úřední deskaZobrazit více

22. 2. - 9. 3. 2024

Středočeský kraj-Oznámení Záměru-prodat pozemek

Úřední deskaZobrazit více

16. 2. - 3. 3. 2024

Obec Velké Přílepy pořádá jednodenní lyžařský zájezd na Hochficht dne 2.3.2024

Úřední deskaZobrazit více

15. 2. - 27. 3. 2024

MěÚ Kralupy nad Vltavou-Veřejná vyhláška-Oznamuje konání veřejného projednání návrh změny č.8 Územního plánu Kralup nad Vltavou, které se uskuteční dne 20.03.2024 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,4,.pat

Úřední deskaZobrazit více