Obsah

V souvislosti s novelou zákona o odpadech schválilo obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 23.3.2015 likvidaci bioodpadu rostlinného původu.

SVOZ BIOODPADU začíná 1. 4. a končí 30. 11. Zájemci o tuto svozovou službu si o ni mohou zažádat a podepsat smlouvu, na jejímž základě získají do pronájmu bionádobu o objemu 240 litrů k ukládání bioodpadu. Nádoba musí být opatřena svozovou známkou na daný rok ‐ tuto (stejně jako u komunálního odpadu) získáte po uhrazení poplatku za službu, který pro letošní rok činí 1.500,‐ Kč. Splatnost poplatku je k 30. 4. 2024. Svoz bioodpadu bude provádět společnost FCC Regios, a.s., a to každý sudý pátek v uvedeném období. Navíc je v obci ZDARMA přistaveno 5 kusů biokontejnerů, určených pouze pro přírodní bioodpad ze zahrad a pozemků (bez obalových materiálů!). Ukládání bioodpadu je umožněno zdarma do volně přístupných kontejnerů v ulicích: K Lichému stromu, Kodetova, Nad Studánkou, V Zátiší a Ve Struhách.

Do těchto nádob patří: rostlinný odpad ze zahrady, neznečištěná zemina, kuchyňský odpad rostlinného původu

Do těchto nádob nepatří: živočišné zbytky, maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin