Obsah

CzechPOINT


= Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Systém poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě a prakticky na počkání, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné v pobočkách s Czech POINTem získat ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.
 

 
Než půjdete na Czech POINT…
 
Než půjdete na pracoviště Czech POINT, je potřeba znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete:

 • úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co musí žadatel znát, chce-li vyhledat:

 1. list vlastnictví – číslo katastrálního území, číslo listu vlastnictví
 2. seznam nemovitostí
  • seznam parcel – název katastrálního území, kmenové číslo, poddělení čísla
  • seznam budov – název katastrálního území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční
  • seznam jednotek – název katastrálního území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční, číslo jednotky

Kolik to bude stát:

 •  Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující, i započatou stránku.

 
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.
 
Při vydávání výstupů z katastru nemovitostí, který je předložen jak jeden z podkladů při přihlášení k trvalému pobytu ve městě Černošice, správní úřad vybere správní poplatek snížený o 90% částky, tj. ve výši Kč 10,- za první stránku a Kč 5,- za každou následující, i započatou stránku.

Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby

Co dostanete:

 •  výpis z rejstříku trestů

Komu lze výpis vydat:

 • výpis z rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká (podmínkou je předložení platného průkazu totožnosti)
 • je možné vydávat výpisy zmocněncům na základě ověřené plné moci (podmínkou je předložení platného průkazu totožnosti zmocněnce)

Co potřebujete vědět:

 • jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození nebo rodné číslo, místo narození

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za vydání výpisu

Výpis z rejstříku trestů právnické osoby

Co dostanete:

 • výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ) nebo zahraniční číslo organizace

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za vydání výpisu

Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanete:

 • úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy
 • výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující, i započatou stránku.

Výpis ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:

 • výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující, i započatou stránku

 
Dále lze prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT provést ohlášení živnosti,
ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku a podat
žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Výpis z bodového hodnocení osob

Co dostanete:

 • výpis bodového hodnocení řidiče - stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení)

Co potřebujete vědět:

 • musíte mít s sebou platný OP, v případě že žádá zmocněnec - úředně ověřenou plnou moc + OP zmocněnce

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou další, i započatou stránku

10. - 25. 7. 2024

Nabídka Slepiček

Úřední deskaZobrazit více

9. 7. - 4. 10. 2024

Letošní prodeje borůvek v Tursku

Úřední deskaZobrazit více

8. - 17. 7. 2024

Omezení služeb OÚ

Úřední deskaZobrazit více

3. 7. - 31. 8. 2024

Knihovna o prázdninách

Úřední deskaZobrazit více

3. 7. - 31. 8. 2024

MŠ Tursko- Hledá učitele/učitelku MŠ-nástup 08/24

Úřední deskaZobrazit více