Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Vážení spoluobčané,

od ledna roku 2024 pro svoz komunálního odpadu bude nutné v kanceláři obecního úřadu odevzdat formulář pro registraci poplatku (prohlášení plátce poplatku) .

Prohlášení plátce poplatku lze vyzvednout a podat v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu nebo jej vyplněný a podepsaný zaslat e-mailem na adresu sekretarka@tursko.cz od 2. 1. 2024.

Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí jednorázově, a to buď v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na č. ú. 0460040329/0800 – variabilní symbol č.p., do poznámky uveďte jméno a předmět platby, a to od 2. 1. 2024. Splatnost poplatku je vyhláškou stanovena nejpozději do 30. 6. 2024.

Současně upozorňujeme, že případnou platbu v prosinci 2023 obecní úřad nemůže přijmout.

 

Známky na popelnice pro příští rok budou k dispozici (pouze po odevzdání registračního formuláře) v kanceláři obecního úřadu, v úředních hodinách od 2. 1. 2024.  Zároveň připomínáme, že novými známkami musí být popelnice označeny nejpozději do 1. 2. 2024. Po tomto termínu nebude odpad svezen.

V souvislosti se všemi výše uvedenými změnami bylo nutné vydat novou obecně závaznou vyhlášku, kterou zastupitelstvo obce schválilo na zasedání dne 13. listopadu s účinností od 1. 1. 2024

Tato obecně závazná vyhláška  stanoví koeficient místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na částku 0,50 Kč za 1 litr objednané kapacity. Je tak zohledněna nejen volba objemu nádoby, ale též četnost svozu v původním režimu: týdenní, čtrnáctidenní, měsíční a sezonní. Splatnost daného poplatku je do 30. 6. příslušného kalendářního roku a v případě, že k objednání a registraci dojde po této lhůtě, je pak splatnost stanovena do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

 

Platba za odvoz komunálního odpadu se nově bude provádět jednorázově a její splatnost končí dnem 30. června 2024.

  • týdenní svoz  120 l  3120,- Kč ročně, 240 l  6240,- Kč ročně, 1100l 28600,-Kč ročně (každé pondělí)
  • čtrnáctidenní svoz   120 l  1560,- Kč ročně,  240 l 3120,- Kč ročně, 1100l 14300,-Kč ročně (každé pondělí v lichém týdnu)
  • měsíční svoz   120 l   720,- Kč ročně ,  240 l  1440,-Kč ročně (poslední pondělí v měsíci)
  • sezónní svoz   120 l  2520,- Kč ročně ,  240 l  5040,-Kč ročně (začíná 1.10. a končí 30.4. – každý týden, od 1.5. do 30. 9.  1 x za 14 dní)

 

  • jednorázový svoz 120 l 110,-Kč, 240 l 160,-Kč lze použít doplňkově a pouze nad rámec pravidelných svozů!!!