Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přidělení čísla popisného / evidenčního

Přidělení čísla popisného (evidenčního) stavbě je možné u staveb určených k trvalému (rekreačnímu) bydlení až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. U rekreačního objektu (chaty), jehož majitel se rozhodne, že si změní číslo evidenční na popisné, je nutná rekolaudace, která doloží, že je objekt způsobilý pro trvalé bydlení. Žadatel o přidělení čísla popisného (evidenčního) si s sebou na Obecní úřad donese:

- originál kolaudačního souhlasu pro příslušný typ bydlení (trvalé, či rekreační)

- kopii výpisu z katastru nemovitostí k doložení vlastnictví pozemku pod stavbou (ne starší než 30 dnů před datem kolaudace)

- kopii geometrického plánu se zaměřením stavby potvrzeného Katastrálním úřadem

- originál plné moci k zastupování (je-li žadatel rozdílný od vlastníka nemovitosti)

 

Po předložení výše uvedených dokumentů bude vydáno rozhodnutí o přidělení čísla popisného (evidenčního). Žadatel jej obdrží ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zašle na Katastrální úřad pro Prahu- západ.

Pro formát, barvu a provedení, čísla popisného (evidenčního) nemá obec  stanovené podmínky. Číslo musí být, v souladu s vyhláškou Ministerstva Vnitra č. 326/2000 Sb., vyvedeno arabskými číslicemi bez jakýchkoli dodatků. 

Číslo musí být zhotovené a umístěné tak, aby bylo viditelné a čitelné z ulice, či jiného veřejného prostranství. Označení budovy číslem popisným (evidenčním) je povinností majitele budovy (§ 32 zákona 128/2000 Sb.)

 

3. - 20. 2. 2023

Opatření obecné povahy č. 1/2023/OOP + dokumentace k vyhlášení

Úřední deskaZobrazit více

3. - 20. 2. 2023

Veřejná vyhláška k oznámení vydání změny č. 2 ÚP Turska

Úřední deskaZobrazit více

1. - 28. 2. 2023

Mobilní aplikace Bright Sky-Odhalte včas domácí násilí-POMOC obětem domácího násilí

Úřední deskaZobrazit více

28. 1. - 13. 2. 2023

Výsledky 2. kola prezidentské volby 27.-28.1.2023

Úřední deskaZobrazit více

23. 1. - 23. 2. 2023

MěÚ Černošice- Oznaámení-Zahájení spol. řízení o zmeně stavby před dokončením a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Úřední deskaZobrazit více