Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přidělení čísla popisného / evidenčního

Přidělení čísla popisného (evidenčního) stavbě je možné u staveb určených k trvalému (rekreačnímu) bydlení až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. U rekreačního objektu (chaty), jehož majitel se rozhodne, že si změní číslo evidenční na popisné, je nutná rekolaudace, která doloží, že je objekt způsobilý pro trvalé bydlení. Žadatel o přidělení čísla popisného (evidenčního) si s sebou na Obecní úřad donese:

- originál kolaudačního souhlasu pro příslušný typ bydlení (trvalé, či rekreační)

- kopii výpisu z katastru nemovitostí k doložení vlastnictví pozemku pod stavbou (ne starší než 30 dnů před datem kolaudace)

- kopii geometrického plánu se zaměřením stavby potvrzeného Katastrálním úřadem

- originál plné moci k zastupování (je-li žadatel rozdílný od vlastníka nemovitosti)

 

Po předložení výše uvedených dokumentů bude vydáno rozhodnutí o přidělení čísla popisného (evidenčního). Žadatel jej obdrží ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zašle na Katastrální úřad pro Prahu- západ.

Pro formát, barvu a provedení, čísla popisného (evidenčního) nemá obec  stanovené podmínky. Číslo musí být, v souladu s vyhláškou Ministerstva Vnitra č. 326/2000 Sb., vyvedeno arabskými číslicemi bez jakýchkoli dodatků. 

Číslo musí být zhotovené a umístěné tak, aby bylo viditelné a čitelné z ulice, či jiného veřejného prostranství. Označení budovy číslem popisným (evidenčním) je povinností majitele budovy (§ 32 zákona 128/2000 Sb.)

 

30. 9. - 17. 10. 2022

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy ,,Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích, silnicích č. II/240, III/24015, III/24016 ve správním obvodu ORP Kralupy nad Vltavou

Úřední deskaZobrazit více

28. 9. 2022

Schválený střednědobý výhled ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURSKO - HOLUBICE, SVAZEK OBCÍ na roky 2022-2023

Úřední deskaZobrazit více

26. 9. - 12. 10. 2022

Obec Tursko-Oznámení o uložení zásilky

Úřední deskaZobrazit více

26. 9. - 12. 10. 2022

Oznámení veřejnou vyhláškou-Opatření obecné povahy č. 257/2022-Stanovené přechodné úpravy na pozemní komunikaci

Úřední deskaZobrazit více

26. 9. - 12. 10. 2022

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tursko 19.9.2022

Úřední deskaZobrazit více