Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přidělení čísla popisného / evidenčního

Přidělení čísla popisného (evidenčního) stavbě je možné u staveb určených k trvalému (rekreačnímu) bydlení až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. U rekreačního objektu (chaty), jehož majitel se rozhodne, že si změní číslo evidenční na popisné, je nutná rekolaudace, která doloží, že je objekt způsobilý pro trvalé bydlení. Žadatel o přidělení čísla popisného (evidenčního) si s sebou na Obecní úřad donese:

- originál kolaudačního souhlasu pro příslušný typ bydlení (trvalé, či rekreační)

- kopii výpisu z katastru nemovitostí k doložení vlastnictví pozemku pod stavbou (ne starší než 30 dnů před datem kolaudace)

- kopii geometrického plánu se zaměřením stavby potvrzeného Katastrálním úřadem

- originál plné moci k zastupování (je-li žadatel rozdílný od vlastníka nemovitosti)

 

Po předložení výše uvedených dokumentů bude vydáno rozhodnutí o přidělení čísla popisného (evidenčního). Žadatel jej obdrží ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zašle na Katastrální úřad pro Prahu- západ.

Pro formát, barvu a provedení, čísla popisného (evidenčního) nemá obec  stanovené podmínky. Číslo musí být, v souladu s vyhláškou Ministerstva Vnitra č. 326/2000 Sb., vyvedeno arabskými číslicemi bez jakýchkoli dodatků. 

Číslo musí být zhotovené a umístěné tak, aby bylo viditelné a čitelné z ulice, či jiného veřejného prostranství. Označení budovy číslem popisným (evidenčním) je povinností majitele budovy (§ 32 zákona 128/2000 Sb.)

 

1. - 17. 3. 2024

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY 16.3.2024

Úřední deskaZobrazit více

1. - 31. 3. 2024

Obec Horoměřice vyhlašuje výběrové řízení na pozici -stavební technik-technička

Úřední deskaZobrazit více

1. - 17. 3. 2024

Upozornění od Středočeských vodáren na UZAVÍRKU VODY. Dne 6.3.2024 od 8-15 hodin v celé naší obci bude zastavena voda z technických důvodů.

Úřední deskaZobrazit více

29. 2. - 8. 3. 2024

MDŽ 7.3.2024 v zasedací místnosti OÚ od 17 hodin

Úřední deskaZobrazit více

27. 2. - 15. 4. 2024

KÚSK odbor Územního plánování-Veřejná vyhláška-Oznámení

Úřední deskaZobrazit více