Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU bude zajištěn jako vždy 2x ročně (na jaře a na podzim ‐ termíny budou včas upřesněny a avizovány). Fyzické osoby zde mohou odevzdat ZDARMA tyto nebezpečné odpady: vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů, barvy a laky, včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů,staré a ne‐ potřebné léky, lednice, TV, PC a další elektrospotřebiče, zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa! Pořádá Obecní úřad Tursko a FCC Regios, a.s.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ probíhal v poslední době pouze poslední středu v měsíci před obecním úřadem. Toto rozhodnutí vzniklo díky neukázněnosti občanů, kteří nerespektovali pravidla a každý svoz tohoto druhu odpadu svozovou firmou byl s problémy. Kontejner byl od 1. 3 .2023 vrácen na původní místo k dalším kontejnerům na tříděný odpad naproti obchodu. Důrazně ale žádáme o dodržování předpisů spojených s ukládáním olejů!! Do této nádoby patří použité oleje a tuky z domácnosti, nepatří sem technické oleje, maziva a kapaliny. Do nádoby vhazujte oleje pouze v uzavřených PET lahvích!!

SVOZ/SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Vzhledem k tomu, že se od 1. ledna 2023 výrazně změnily podmínky pro svoz velkoobjemových kontejnerů, kam navíc nově nepatří dřevo, nábytek, kovy atd., je obec nucena zrušit tradiční svoz velkoobjemového odpadu, který probíhal vždy na jaře a na podzim a kdy byly kontejnery rozmístěny po obci. Jelikož obec ručí za vytřídění, nelze toto zajistit. Nadále platí, že si občané mohou individuálně objednat kontejnery na svoz velkoobjemového odpadu a suť prostřednictvím obecního úřadu a to v počtu 5 svozů na 1 rodinný dům nebo 1 bytovou jednotku ročně. Ceník individuálních svozů: 9 m3 ... cena 1.900,‐ Kč 15 m3 ... cena 3.080,‐ Kč Obec situaci s absencí svozu na jaře a na podzim bude řešit ve zkušebním režimu formou ukládání následujících druhů odpadu v areálu naší čističky odpadních vod (ČOV) a to pro trvale hlášené obyvatele obce za asistence našich zaměstnanců.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU bude probíhat každou první sobotu v měsíci od 10 do 12 hodin. První odběr bude zajištěn 1. 4. 2023. Pro upřesnění uvádíme v následujícím přehledu detailně, co patří a co nepatří do kontejneru na velkoobjemový odpad. (tyto podmínky plati i na individuálně objednané kontejnery) Do kontejneru na velkoobjemový odpad PATŘÍ: (a bude možné uložit v uvedeném čase v areálu ČOV, případně řešit individuálně objednáním kontejneru dle platného ceníku) čalouněný nábytek (sedačky, křesla, židle), podlahové krytiny (linoleum, koberce), matrace, zahradní hadice, sanitární keramika (umyvadla, toalety), velká zrcadla, sportovní vybavení (kola, lyže, snowboardy).

Do kontejnerů na velkoobjemový odpad NEPATŘÍ: (a jak řešit pro jednotlivé typy odpadu):

Stavební sutě a stavební materiály ‐ individuálně lze objednat kontejner na obecním úřadu dle platného ceníku (suť: 3 m3 ... cena 7.030,‐ Kč, 8 m3 ... cena 17.730,‐ Kč)

Dřevěný a dřevotřískový nábytek ‐ lze ukládat bez kovových i jiných částic areálu ČOV každou 1. sobotu v měsíci od 10 do 12 hodin za asistence našich zaměstnanců

Plasty ‐ lze umístit do kontejnerů na tříděný odpad trvale rozmístěných po obci

Kovy ‐ lze ukládat v areálu ČOV každou 1. sobotu v měsíci od 10 do 12 hodin za asistence našich zaměstnanců

Pneumatiky ‐ řeší FLEKC s. r. o. (Ke Statkům 16, Tursko, provozní doba 8‐18 hodin). Jde o místo zpětného odběru pneumatik dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kdy výrobci, prodejci a distributoři mají v rámci zpětného odběru výrobků povinnost ZDARMA pneumatiky převzít. Pozn. V případě, že budete na místě zpětného odběru odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů MŽP (denisa.pronkova@mzp.cz tel: 267 122 065), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí (podatelna@cizp.cz, tel: 222 860 111).

Bioodpad ‐ lze ukládat do 5 kontejnerů trvale rozmístěných po obci admin/content/obecni-urad/likvidace-odpadu/bioodpad/